Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009. Szeptember – A mesterré válás energiái
 
 

 

Az előző hónap önismereti időszaka felkészítette lelkünket magasabb rendű ÉN-jeink befogadására. A eddigi aktiválások során testünk-lelkünk és szellemünk egyensúlyba kerülésén dolgoztunk és dolgoztak velünk segítőink. Most Létezésünk tengelyére kell visszahelyezkednünk, hogy az esetleges elcsúszások helyükre kerülhessenek. Ez azt jelenti, hogy lelki és szellemi tereink csatlakozási pontjain a tiszta fényszubsztancia-kötelékeknek rögzülniük kell.
 

Ezt úgy ellenőrizhetjük, hogy meditatív állapotban átemelkedünk lelki terünkön szellemi létezésünk határáig. Ez olyan érzés, mint egy felfelé irányuló, lebegő mozgás egy csodálatos fénytérben. Ha utazásod célját meditáció előtt meghatározod, és megkéred segítőid irányítását és védelmét, utazásod pontosan odavisz téged, ahová szeretnéd. Mikor eléred a lelki és szellemi létezés határait, két csodálatos fényteret fogsz látni, melyek egymás fölött és mégis egymásra épülve helyezkednek el. Figyelmedet fókuszáld ennek a két térnek a határára és keresd meg azokat a vékony fényszálakat melyek e két teret „összekötik”. Ha lazának vagy kibomlottnak látod valamelyiket is, kezeddel húzd és kösd meg őket. Az illeszkedési pontokat igazítsd a helyére és akkor maguktól összekapcsolódnak és helyükre kerülnek. Szereteted erejével rögzítsd a kötéseket és kérd a Mennyei Atya áldását a munkádra. Ha úgy érzed, mindet megtettél, lassan ereszkedj vissza testedbe és kérd a test-lélek-szellem harmonizációját, hogy az egyensúlyba került létezés hármas egységének energiáit lehozhasd és magadba építhesd.

Ez a hónap mindenkit elindít a mesterré válás ösvényén. Mindannyian mesterek vagyunk, csak van aki tisztában van ezzel, és van aki hallani sem akar róla. Nem számít hiszed-e vagy sem, ez akkor is így van. Mesteri minőségünk aktiválása rajtunk múlik. Lehozzuk-e isteni Tudatunk Fényteréből eme képességeinket és használjuk-e őket felelősségteljesen, vagy ülünk a babérjainkon a sült galambra várva? Magunkért nekünk kell tenni. A mi hajlandóságunk szükséges a változások átíródásához. Csukott ajtón nem hatol át a fény, de ha megnyitjuk magunkat Örök Világosságban élhetünk! Ezek a most érkező energiák segítenek nekünk ebben: Önmagunk mestereivé válhatunk!
 

Ehhez meg kell találnunk közvetlen csatornánkat (Fény-összeköttetésünket) isteni valónkhoz, a Forrás energiáihoz. Ki kell takarítanunk az útból minden akadályt és hátráltató tényezőt, hogy igaz Fényünk akadálytalanul áramolhasson belénk.

 

Ebben segít egy egyszerű gyakorlat:
 
Merülj el lelked csendjében és helyezkedj szívedbe. Ott meglátsz egy csodálatos Fényutat, mely maga az összeköttetés Atya és közted. Indulj el az úton és nézz szét miközben haladsz. Ha bárhol akadályt, szennyeződést látsz, fogd meg és tedd le az útról. Kérd meg az angyalokat, vigyenek el minden felesleges dolgot innen, amit te az út mellé teszel. Takarítsd meg ösvényedet, és ha elkészültél, szívedbe visszahelyezkedve térj vissza testi valódba.

Ebben a hónapban olyan energiák érkeznek, melyek Felsőbb Tudatunk energiáit integrálják alsóbb szintjeinkre. Isteni Énünk rezgései aktiválódnak bennünk, hogy megnyílhassanak azok az információs csatornák, melyek az ego-s szintű gondolkodás fölé emelnek bennünket.

Aki ráhangolódik a hónap energiáira, érezhető változást észlel érzés és gondolatvilágában. A magasabb rendű értékek mintegy „észrevétlenül” beépülnek normarendszerünkbe és más okok és akarati tényezők mozgatnak bennünket ezután.
Keressük meg a kapcsolatot magasabb rendű Énünkkel, és adjuk át neki az irányítást. Mit veszthetünk? Ego-s játszmáinkat, félelmeinket. Mit nyerhetünk? Tudatosságot, erőt, békét, Önmagunkat.
A mesteri energiák Felsőbb Énünkön keresztül tudnak beépülni, mert befogadásukkal saját magasabb Tudatunkat integráljuk. Felébred az ősi sejtemlékezet és szinte minden porcikánkban érezzük az isteni Igazság megnyilvánulását. Tudjuk, hogy így van! Nincs szükségünk magyarázkodásra vagy önigazolásokra: mesteri minőségünk felébred!
Ha magát az érkező energiát figyeljük meg, az olyan mint a csendes őszi eső: tiszta nagy fénycseppekben érkezik és mindent beborít, mindenhová beszivárog. Így tud minden átfogni erejével, így táplálja létezésünket dimenziókon át.
Fordítsuk hát fejünket ennek a beavató energiának az irányába és tárjuk ki önvalónkat a mesterré válás energiái előtt.

Teremtsük meg és tartsuk fenn a kapcsolatot Felsőbb Énünkkel és Tudatosságunkkal, mesterként lépve át az Új Föld küszöbét.

Mivel az energiák nagyon erőteljesen hatnak fizikai testünkre és az integrálások nagymértékben alakítanak minket, ezért előfordulhatnak furcsa érzések és rosszullétek a hónapban. Sokszor a munka nagy részét éjszakánként végezzük, ezért lehet, hogy néhányszor fáradtan kelünk. Kérjünk mindig elegendő erőt és Fényt magunkba Atyánktól, hogy megtörténhessen a befogadás és átíródás. Viselkedjünk önmagunk mestereként!

 

A hónap fontosabb napjai:

 
Szeptember 1. – A mesteri energiák megérkeznek földi terünkbe a felsőbb dimenziók közvetítésével. Elindul a hangolás és az átalakítás. Testünk kicsit furcsán viselkedhet, mert ezek az energiafény-cseppek beborítják és átsugározzák, ezzel készítve fel minket az összekapcsolódásra. Mintha egy fénybőr réteg lenne rajtunk, olyan érzés foghat el…Saját személyes mesterünk egész idő alatt mellettünk áll és segít nekünk az integrálásban. Bátran kérjük őt, hogy működjön együtt velünk, tegyük fel neki kérdéseinket és fontoljuk meg a válaszokat.
 
 
Szeptember 9. – Létezés-tengelyünk beállítása megkezdődik. Ez egy olyan Fényegyenes, mely a Forrás központjából indul és rajta „felfűzve” halad létezésünk. Ha elveszítjük tengelyünket, kibillenünk az egyensúlyból, „félresiklunk” (milyen csodálatos ez a magyar nyelv) és nem találjuk a helyünket ott, ahol vagyunk. Erre a tengelyre kerülünk most vissza, amennyiben elhagytuk. Visszarendeződik a teremtésben elfoglalt helyünk és beállítják, természetesen Felsőbb Énünk közreműködésével, tengelyünk forgásirányát és sebességét. A beállítást olyan mesteri tudással rendelkező Fénysegítők végzik, kik részt vesznek a folyamatosan zajló teremtési fázisok összehangolásában és közvetlenül a Forrás Isteni minőségével dolgoznak. Így életünk ritmusa is rendeződik. Legyünk együttműködők és nyissuk meg magunkat a Fénynek.
 
 
Szeptember 11-12. – Ez a két nap egyként működik: egyrészt lebontásra kerülnek a régi, már nem használatos minták, másrészt helyüket elfoglalják az aktuálisan szükséges új fénykódok. Aki teheti, szombaton menjen el egy szent helyre és meditáljon rá a beépülésükre. Ezzel meggyorsítja az aktiválásukat és közben jóváhagyást is kap az új minőségek integrálására és használatára. Istenanya jelenléte erősen érezhető ezen a két napon, mert vállalta, hogy ebben az átkódolásban Ő segít nekünk.  Kérjük segítő gondoskodását szeretettel. Köszönjük neked.
 
 
Szeptember 21. – A felajánlás napja. Ha lelkünk igaz szavával Önmagunkat felajánlva és az isteni Akaratba helyezve megnyílunk, a mesteri energiákat Felsőbb Énünk beköti a megfelelő helyekre, hogy az átíródhasson és mesteri minőségben létezhessünk már földi szinten is. Legyünk tudatában hatalmunknak és nagyságunknak, hogy befogadhassuk az energiákat megfelelő mennyiségben. Most nagyon fontos, hogy megbocsátóak és elfogadóak legyünk önmagunkkal szemben. Ha tehetjük ma végezzük megbocsátó meditációs gyakorlatot a szeretet erejében.
 
Szeptember 29. – Mihály napja. Ma szent védelmezőnk és tanítónk, Mihály arkangyal dolgozik velünk. Megszilárdít minden bekötést, elvág minden megkötöttséget és hátráltató energiát és védelmi pajzsot épít körénk, mely védelmében tart mindaddig, míg az átíródások és beépülések végbe nem mennek energiatereinkben. Ezzel a mesteri energiák integrálásának fázisai végbemennek. A befogadás mértéke azonban tőlünk függ. Akarunk-e mesterekké válni? Akarunk-e tanulni, példát mutatni és elöl járni a szeretet fényében? Mosolyodban ott a válasz. Tegyél önmagadért, hogy az Ég is segíthessen!

A hónap utolsó napján mindenki egy csodálatos és személyes ajándékot kap Felsőbb Énjétől személyes mesterén keresztül. Ez egy útmutatás, ami akár jelben, egy útmutató mondatban vagy érzésben jelentkezik, de kaphatunk személyes tárgyakat is éteri szinten, mi jelképként szolgál feladatainkhoz. Becsüljünk meg mindent Önmagunkon keresztül!

 

(forrás: www.kristalycsakra.eoldal.hu)